Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Voor dit bedrag kan je een gans jaar alle materialen ontlenen
  Niet uw inkomen maar de woning die u bouwt koopt of verkoopt is belangrijk
  Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data

Zie algemene voorwaarden voor de verzekering lening op afbetaling.

Lening Familie

Zie algemene voorwaarden voor de verzekering lening op afbetaling. Zie algemene voorwaarden voor de verzekering geldreserve. Het verzekerde kapitaal stemt overeen met het saldo van de lening. Maar dat kon uiteraard niet op een grote schaal gereproduceerd worden. Dit bedrag neemt dus af en duurt slechts de tijd van de terugbetaling van de lening. Ze worden van thuis uit geblokkeerd om verder te studeren. Op deze manier behoudt u uw levensstandaard en uw capaciteit om uw hypothecaire lening terug te betalen. Vermijdt in ieder geval dat u een betaling vergeet om welke reden dan ook. Hij werd zelfs de uitvinder van het microkrediet genoemd. Mary werd toen zowel door Bourgeois als de Raad van Bestuur teruggefloten. Wij stellen dan ook alles in het werk opdat alles, gedurende de volledige looptijd van uw krediet, zo vlot mogelijk zou verlopen.

Jongens worden meer gepusht om goede resultaten te halen. Armsten bij te Staan, georganiseerd door de Wereldbank. Geld lenen aan derden is wettelijk gereglementeerd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.