Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bij een hypotheek of woonkrediet kan je kiezen tussen vaste of variabele ( ook wel degressieve
  Reden is de rente op de kapitaalmarkt die al een aantal weken stijgt
  De kasbon is een vaste waarde in het beleggingsgamma van Dexia

Zembla gaat na hoe deze crisis heeft kunnen ontstaan.

Ontstaan Geld

De rest van het geld bevindt zich in de inactieve kassen. Deze combinatie van werkloosheid en inflatie wordt stagflatie genoemd. Deze geldstroom is per definitie gelijk aan de goederenstroom. Bedenk vragen bij de woorden die je hebt opgeschreven.

Een toename van de geldhoeveelheid kan leiden tot prijsinflatie. Maar inmiddels vertoont deze blinde vriendschap haarscheuren. Immers in dat geval wordt de geldstroom helemaal niet groter. Het corrigeren voor de inflatie noemt men defleren. Als er geld wordt opgepot neemt het geld in de inactieve kassen toe. Maar ik heb het niet kunnen uitzitten tot het einde van de uitzending. Zembla gaat na hoe deze crisis heeft kunnen ontstaan. Er wordt geld overgebracht van de inactieve naar de actieve kas. Tweede Kamerleden vinden dat het Parlement niet goed functioneert.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.