Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Glämisch een lawine waar die een snelheid van 346 kilometer per uur bereikte
  Volgende conclusies voor het provinciaal beleid worden alvast getrokken
  Voor dit bedrag kan je een gans jaar alle materialen ontlenen

Zeer grote fondsen zoals Acme en Rorento doen het goedkoper met ongeveer 0.

Acme Aandelen

Verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode voor een vaste prijs nieuw uit te geven effecten te kopen van de uitgevende instelling. Tevens index van de 25 meest verhandelde fondsen die aan deze beurs zijn genoteerd. Het totale effectenbezit van een persoon of instelling. Amsterdam Exchanges, beurs van Amsterdam voordat deze opging in Euronext. Fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Meestal zijn de transactiekosten een vast percentage van de waarde van de order. De nettowinst plus afschrijvingen van een onderneming. Deze kosten worden betaald uit het fondsvermogen en komen indirect ten laste van de beleggers in het fonds. Aan- of verkoopopdracht waarbij de opdrachtgever de minimale verkoopkoers of maximale aankoopkoers opgeeft waartegen hij of zij wil handelen.

Aan- of verkoopopdracht tegen de eerstvolgende handelskoers van het effect in kwestie. Belangen, onafhankelijk weekblad voor de actieve belegger. Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal. Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het beoogde rendement op dat vermogen. Een passief valutabeleid houdt in dat valutaposities in andere dan de eigen valuta worden afgedekt. Keurmerk dat wordt toegekend aan een debiteur van een obligatielening. Recht om gedurende een bepaalde periode een bepaald effect, meestal een aandeel, tegen een afgesproken prijs te kopen calloptie of te verkopen putoptie. Online geld lenen! Terug te betalen zoals u zelf wil. Vervolgens krijgt u de eerste 25 waarden van de gekozen markt te zien. Beleggen met bewust hoog risico om, meestal op korte termijn, hoge winsten te kunnen behalen. Minimaal eenmaal per jaar dient de onderneming een gewone of statutaire algemene vergadering van haar aandeelhouders te organiseren op de in de statuten bepaalde plaats, dag en tijdstip, en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.