Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Roodstaan voor studenten is een vorm van een doorlopend krediet
  Huurders kunnen wij andere zeer voordelige rentes aanbieden
  Online direct inzicht in de maandlasten en hypotheekvorm die bij u passen

Ze wenst dit echter te doen in een goed afgebakende sociale context.

Wet Financiering Sociale

Ze wenst dit echter te doen in een goed afgebakende sociale context. De overheid moedigt de vorming van aanvullende pensioenen aan in de tweede pijler. Bestaande pensioenplannen zullen aan de nieuwe wetgeving aangepast moeten worden. De vraag zal gesteld moeten worden of het bestaande plan opgenomen zal worden in een sectoraal plan of er eventueel voor de opting out formule gekozen zal worden. De wet Breyne is van toepassing op de verbouwingswerken. Daarom wordt het principe van gewaarborgd minimumrendement uitgebreid.

Vanuit de bekommernis van sociale bescherming wenst de overheid te vermijden dat het beleggingsrisico in aanvullende pensioenplannen op de werknemers zou gelegd worden. Consignatiekas hetzij in geld, publieke fondsen of in de vorm van een solidaire borgtocht. Het wetsontwerp heeft dus betrekking op aanvullende pensioenen ten voordele van werknemers, zowel op sectoraal als op ondernemingsvlak. Daarom wenst de overheid met fiscale stimuli de vorming van aanvullende pensioenen aan te moedigen. Een beperkte groep van zeer grote ziekenhuizen en voornamelijk van Academische Ziekenhuizen heeft een tweede pijler pensioenplan. Op dit ogenblik zijn aanvullende pensioenen in de sector van de ziekenhuizen weinig ontwikkeld. Voor vele werknemers zonder andere inkomsten vermindert bijgevolg het beschikbaar inkomen aanzienlijk op het ogenblik van pensionering. Een afschrift van de goedkeuring wordt bij de akte gevoegd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.