Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bek
  Wij verstrekken geldleningen op basis van onderpand bijv
  De Babyrekening vergoedt een aantrekkelijke rente over het volledige tegoed

Wij stellen immers een groot aantal obligaties voor in alle belangrijke munten.

Obligaties

Krachtige bronnen ondersteunen de Staatsleningen sterke vraag door institutionele beleggers, spaaroverschot van de Groeilanden vloeit naar de markten,. De munt van de obligatie kan in waarde dalen, en de emittent kan in gebreke blijven bij het betalen van intresten en van het eindsaldo. De munt van de obligatie kan in waarde dalen, en de emittent kan in gebreke blijven bij het betalen van de intresten of bij de terugbetaling op eindvervaldag. Des enchères, voitures, motos et des petites annonces. Wanneer een onderneming of een overheid vers geld nodig heeft, kan ze zich tot het beleggerspubliek richten en een obligatielening uitschrijven.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.