Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn is beperkt tot rente intresten
  Citigroup doet voor 128 4 miljoen euro aandelen van Delhaize van de hand
  De toonaangevende aandelenindices in New York zijn donderdag net iets onder hun slotstanden van

Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.

Wet Financiering

Wat de instellingen van openbaar nut betreft die afhangen van de Gemeenschappen en de Gewesten, bepaalt de wet de algemene bepalingen betreffende de organisatie van de controle door het Rekenhof. De algemene rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten wordt, samen met de opmerkingen van het Rekenhof, aan hun Raad overgezonden. De wet bepaalt de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de begrotingen en de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook op de organisatie van de controle uitgeoefend door het Rekenhof. De vraagstukken die op Europees vlak worden behandeld, hebben betrekking op de toekomst van alle EU-onderdanen. De wet bepaalt de algemene bepalingen op de controle inzake het verlenen en het gebruik van subsidies.

Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B. De Unie herhaalt zijn principes dat de economische logica m. De asielprocedure draagt niet bij tot een inperking van de migrantenstroom. Deze centra fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats en gespreksruimte. Alle ontvangsten en uitgaven worden ingeschreven in de begroting en de rekeningen. De Unie is voorstander van een structurele uitbreiding van de palliatieve zorgverstrekking. Slechts door naar elkaars standpunten te luisteren en zich in mekaars uitgangspunten trachten in te leven, kan een blijvende oplossing gevonden worden. Elke Raad keurt jaarlijks de begroting goed en sluit de rekeningen af. De Unie verzet zich principieel tegen iedere vorm van geweld en pleit voor een vreedzame, open en solidaire samenleving.

Veel directe hulp kan bijgevolg niet worden verwacht. Het zijn echter de ministers van de nationale regeringen die in de Europese Raad van Ministers de politieke beslissingen nemen. Aantal leden Algemene Vergadering = minstens aantal leden bestuur + 1. Beide vraagstukken zijn fundamenteel van een andere orde. De Unie betreurt dat er tot nu toe geen diepgaande studie is ingesteld naar de oorzaken van dat wat is uitgegroeid tot een maatschappelijk verschijnsel. De laatste jaren groeit het aantal Centra voor Morele Dienstverlening gestaag.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.