Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Directa voor lage renteVoordelig lenen doet u bij Directa
  Vul hiernaast uw gegevens in en we bezorgen u de nodige informatie
  Met Direct Banking kan u gemakkelijk uw Top Interest spaarrekening online of per telefoon beher

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn.

Financiering Onderwijs

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn. Een afschrift van de beslissing van de inrichtende macht of het schoolbestuur waaruit blijkt dat subsidies worden gevraagd voor de aankoop. Over de subsidiëring van bouwprojecten voor de hogescholen beslist het college van algemeen directeurs. Naam, functie en adres van de verantwoordelijken en kopie van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De procedure heeft tot doel het selecteren van een privé-partner van de op te richten DBFM-vennootschap en de toewijzing van de opdracht tot het uitvoeren van het DBFM-programma aan de DBFM-vennootschap. Het onderscheid is derhalve belangrijk met betrekking tot de waardebepaling van het onroerend goed en het ogenblik van inschrijving op de wachtlijst. Oppervlakte van het niet-bebouwde gedeelte van het terrein en de bestemming die er aan zal gegeven worden. Beknopte omschrijving van de voorgenomen werken en raming van de kostprijs, met aanduiding van de vestigingsplaats waar de werken zullen worden uitgevoerd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.