Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De Brussels Investment Club BIC bestaat al meer dan dertig jaar
  Aconcagua is de hoogste berg op het Westelijk halfrond
  Er is geen standaard formule om initiatieven te waarderen

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het KennisCentrum voor Gezondheidszorg.

Financiering Gezondheidszorg

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wil precies een reeks eenduidige en onbetwistbare gegevens verzamelen. Zorgverstrekking is een continuŁm, met de patiŽnt in het centrum. Voorzitter van de Raad van Bestuur van het KennisCentrum voor Gezondheidszorg. Het team dat momenteel al actief is in het Centrum, is bezig met het uitwerken van deze logistiek.

Personeelsnormen verlagen en toch dezelfde financiering garanderen is geen oplossing om het nijpend begrotingstekort op te vangen. Afgevaardigd bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Deze topexperts zullen als taak hebben wetenschappelijke informatie te verzamelen en te verspreiden in verband met de evaluatie van de medische praktijk en de technieken in de gezondheidszorg. Het eerste luik, de zorgverstrekking, kan men uitsplitsen over drie takken. Documentatie, samenvattingen en litteratuur worden per college steeds ter beschikking gesteld.

In de Franse Gemeenschap moet men nog starten met een dergelijke benadering. Het examen wordt mondeling afgenomen, desgewenst met schriftelijke voorbereiding. Het gebruik van onbetwistbare objectieve gegevens moet in de toekomst de vertrouwde nutteloze en zelfs contraproductieve ideologische debatten vermijden.

In Vlaanderen worden sedert anderhalf jaar ook kwalitatieve elementen in rekening gebracht bij de controle op het naleven van de erkenningcriteria. In wezen zou dat trouwens het probleem slechts verschuiven. Deze complexe opdrachten vereisen een goed georganiseerde onderaanneming. En dan moeten die cijfers nog volkomen betrouwbaar zijn ook. De hoofdopdracht blijft hoe dan ook geloofwaardigheid bieden aan het gezondheidsbeleid van de regering. De productiviteit kan alleen nog opgevoerd worden door aan kwaliteit in te boeten. Wat is de betekenis van een niet verantwoorde transfert van schaarse middelen voor het behoud van een nationale solidariteit in de sociale zekerheid. Er wordt niet vereist dat de kandidaat cijfers of andere details uit de leerstof reproduceert en de vragen zijn steeds van algemene aard per behandelde topic.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.