Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Eerst moet het kapitalisme net zo extreem worden als het communisme
  De Persoonlijke Lening heeft een vaste looptijd van minimaal 6 maanden
  Zorgverstrekking is een continuŁm met de patiŽnt in het centrum

Voor woningen gebouwd in het kader van de alternatieve financiering gelden de inkomstenbarema's gesteld in het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 1990.

Financiering Tweede Huis

Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt? Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk. Vergelijking tussen de vaste en variabele rente voor een lening van 100. Voor woningen gebouwd in het kader van de alternatieve financiering gelden de inkomstenbarema's gesteld in het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 1990. De woning wordt dan ook verkocht inclusief alle kosten en inclusief een opfrissingkuur deels nieuw meubilair, verfwerken, nieuwe keuken, nieuw terras in bagnkirai etc. De onroerende voorheffing betaald voor de enige woning die verhuurd wordt of voor een tweede woning is noch verrekenbaar noch aftrekbaar in de personenbelasting. Wie meer registratierechten betaalde bij de eerste woning kan dus niet per definitie alles recupereren. Dividenden, inkomsten uit kasbons, gelddeposito's, obligaties en andere vastrentende effecten die bij hun inning aan de roerende voorheffing onderworpen zijn, moeten niet worden aangegeven in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. De nieuwe fiscale reglementering vereist de aanpassing van de aangifte aan de personenbelasting nieuwe vakjes. Bij voorbeeld in de formule 10-5-5 ligt de rente de eerste 10 jaar vast en wordt zij daarna twee keer om de 5 jaar aangepast. Dit amendement lijkt in te gaan tegen de bedoelingen van de indiener ervan. Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen.

Die bepaling machtigt dus de gemeenten om onder het toezicht van de daartoe bevoegde overheid opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing. Meer concreet blijft het stelsel van de gewone interestaftrek en het lange termijnsparen met zijn beperkingen van toepassing op deze kredieten. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie.

In dat laatste geval is het overigens niet normaal dat de huurder belast zou worden op een kadastraal inkomen dat hij niet kent en waartegen hij niets heeft kunnen inbrengen. Uitsluitend particulieren kunnen van deze gunstmaatregel gebruik maken. Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. Het geÔndexeerd kadastraal inkomen van de woning vormt in principe een belastbaar inkomen, maar in het algemeen wordt een geÔndexeerde woningaftrek toegestaan.

Naast de woonkredieten met vaste en jaarlijks variabele rente zijn er een resem tussenformules, zoals de semi-vaste rente. Premies van verzekeringen die deze kredieten waarborgen of het kapitaal opnieuw weder samenstellen komen eventueel in aanmerking voor het lange termijnsparen indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden. Als onroerende voorheffing wordt enkel verrekend het bedrag van de onroerende voorheffing met betrekking tot het kadastraal inkomen van de eigen woning in zover dat kadastraal inkomen in het belastbare inkomen is begrepen. Voor sommige roerende inkomsten is de aangifte verplicht terwijl zij voor andere facultatief is. De tekst van het amendement op artikel 3 stuit op dezelfde bezwaren. Je gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning Activiteiten van het Dagelijks Leven.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.