Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Handige tips van oma voor koken schoonmaken gezondheid geldbesparen die vooral milieuvriendelij
  Blijft die laag dan is het de vraag of het een luchtbel wordt en of die klapt
  Indien u een woning aankoopt zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden

Voor overige mogelijkheden met uw spaarloon, zie het belastingvrij sparen.

Belastingvrij Sparen

Elk half jaar 1 januari en 1 juli vindt deze toets naar het laagste saldo op de rekening opnieuw plaats. Het opgebouwde bedrag kan worden gebruikt voor het opnemen van onbetaald verlof, eerder stoppen met werken of onder voorwaarden als aanvulling op het ouderdomspensioen. Effecten van de renteschommelingen worden verminderd. Gedurende de looptijd geniet u maximale renteaftrek.

Als je dit rechtlijnig en eerlijk zou doorvoeren zou belasting op inkomen dus ook niet meer mogen. Bereken zelf het eindbedrag bij een bepaalde inleg per maand. Het behaald rendement valt volgens de fiscus in box 3. Verder zie kommentaar van Paul namens Fed geldt ook voor de centrale bank van Europa.

Zwitserleven heeft hiervoor drie interessante oplossingen. AlertPopup 'Jij hebt al een melding gedaan bij dit bericht. Het opgebouwde spaartegoed kan bij wisseling van werkgever zo worden meegenomen. De maximale looptijd van de verzekering bedraagt dertig jaar. Door alleen de dividend en vermogensbelasting af te schaffen komen de kosten van het huidige niet perfecte systeem overmatig te rusten op diegene die geen voordeel van deze maatregelen hebben, dus de minder draagkrachtigen. En of dat nou gaat om meer blauw op straat of anderzins hele groepen hobbelen vrolijk die kant op zonder breder naar de gevolgen te kijken. Het kan voorkomen dat u bovenstaande punten als een beperking ervaart. Verlaging van vermogensbelasting zal niet of nauwelijks tot verhoogde uitgaven leiden eerder het tegenovergestelde.

Relatief geringe vermogensopbouw in de eerste jaren. Ja, dit kan bij fiscale partners onder voorwaarden worden overgedragen. Bereken zelf de einduitkering bij een bepaalde inleg per maand.

Uw geld blijft tot aan het einde van de verzekeringsduur staan meestal dertig jaar. Ik denk nl niet dat louter door economische veranderingen het systeem ten goede gewijzigd kan worden, er zal ook een mentaliteits verandering moeten plaatsvinden zowel bij volk als overheid. Hoe leuk dit ook klinkt, toch zie ik nog steeds voordelen in het systeem waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt aan de samenleving. De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar. Wat betreft het aflossen zijn er verschillende opties.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.