Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bij de keuze van een hypotheek is de rentestand van groot beland
  Het is een hypothecaire lening op basis van een gemengde verzekering
  Direct geld lenen met goud auto motor of electronica als onderpand

Voor de Rendement Plus Rekening is de rentevoet voor debetintresten gelijk aan de rentevoet voor creditintresten.

Rente Berekenen

Voor de Rendement Plus Rekening is de rentevoet voor debetintresten gelijk aan de rentevoet voor creditintresten. Met deze informatie hopen wij een antwoord te bieden op de vragen die u zich in verband met uw intrestberekening zou kunnen stellen. In geval van afhaling stopt de basisrente ten vroegste zeven dagen vr de opvraging. De nauwkeurigheid van dit rekenprogramma is niet gegarandeerd, de uitslag kan een kleine variatie vertonen. De subtiliteit van handwerk en de kracht van automatisatie zorgen voor de beste resultaten.

Ga na of uw prospects uw bedrijf vinden op het internet. Kredieteam is het nationale netwerk van kredietmakelaars. Ons systeem heeft gedetecteerd dat u woonachtig bent in Nederland. Geld nodig, autofinanciering, een verbouwing, een lening of een persoonlijk krediet. Dit web based CRM-pakket helpt u om uw klant een onberispelijke service te bieden. De Kredieteam adviseurs leveren aan de klanten een gespecialiseerde nabijheidsdienst in hypothecaire leningen. Rekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden genieten van een dubbele vrijstelling 3.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.