Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Geld nodig geld lenen een hypotheek auto financiering lening of een doorlopend krediet tegen ee
  Deze situatie blijkt vooral voor te komen in de steden waar het gemiddelde gezinsinkomen van de
  Onlangs kreeg ik het bericht dat de aandelen afgestempeld worden

Via Internet Bankieren kunt u uw spaargeld opnemen en storten.

Internet Sparen

De Rekeninghouder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de Sleutels. Omdat u zelf uw bankzaken regelt, ontvangt u een hoge rente. Bank is niet gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren. De rente wordt volgens de zogenaamde saldomethode berekend. Met een automatische incasso bouwt u met regelmaat vermogen op zonder omkijken. De machtiging dient aan de Bank te worden overlegd.

Een combinatie van Belgische bescheidenheid en Hollandse spaarzaamheid. De Sleutels zijn strikt persoonlijk en de Rekeninghouder is verplicht deze geheim te houden. Gemakkelijk elektronisch uw spaargeldzaken regelen en plannen. Alle correspondentie en bescheiden met betrekking tot de Rekening worden gezonden aan de in de overeenkomst eerstgenoemde Rekeninghouder, behoudens anders luidende instructie van de gezamenlijke Rekeninghouders.

De Rekeninghouder draagt zelf de schade voor misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik van de Sleutels, tenzij dit heeft plaatsgevonden na ontvangst door Bank van de melding overeenkomstig artikel 6 onder d. Erkenning van het saldo van de Rekening door één van de Rekeninghouders is bindend voor alle Rekeninghouders. Deze automatische incasso kan op ieder willekeurig moment gestopt worden. Na het overlijden van de enige Rekeninghouder zal de Rekening worden geblokkeerd. De rechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen betreffende deze overeenkomst en de uitlegging daarvan kennis te nemen. De Rekeninghouders zijn jegens Bank hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Bank uit hoofde van de Rekening van één van beiden te vorderen mocht hebben. Bovendien kunt u op elk moment uw actuele spaarsaldo raadplegen. De Rekeninghouder kan derden machtigen om over het tegoed van de Rekening te beschikken.

Opnames ten laste van de Rekening kunnen uitsluitend ten gunste van de Tegenrekening geschieden. De Rekening kan slechts worden geopend door natuurlijke personen. Bij de vaste Tegenrekening dient de tenaamstelling en het verzendadres overeen te komen met de tenaamstelling en het verzendadres van de te openen Rekening bij Bank. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per post een gebruikersnaam en een afhaalbericht voor uw wachtwoord.

Een hoge rente op uw spaargeld én via Mijn Postbank. Dan ontvang je binnen 5 werkdagen je rekeningnummer. Voor zover daarvan in het bovenstaande niet is afgeweken zijn tevens de Algemene Voorwaarden van Bank van toepassing. De rente wordt door Bank vastgesteld en kan, indien deze variabel is, te allen tijde worden gewijzigd. Bank behoudt zich steeds het recht voor het openen van een Rekening te weigeren. Een vaste Tegenrekening mag geen spaarrekening zijn. Het is daarom raadzaam om persoonlijke codes en wachtwoorden geheim te houden en om een antivirus programma op uw computer te installeren.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.