Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Nadat ik hoorde waar Jan Krediet voor staat heb ik mijn twijfels echter snel opzij gezet
  Vul hier in wel bedrag uitgedrukt in Euro u wenst te ontlenen
  Voor u gaat kopen wilt u eerst alles nog even op een rijtje zetten

Verzekeringen worden vaak naast een krediet gesloten.

Doorlopend Krediet

Verzekeringen worden vaak naast een krediet gesloten. Het maandelijkse termijnbedrag dat u moet betalen, bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Daarnaast zijn er aanbieders op de markt die zeer lage rentes bieden over het kredietbedrag. Het doel van de lening geeft aan of je de betaalde rente en kosten met de belastingen mag verrekenen. Tussentijds mag altijd boetevrij worden afgelost en mag worden opgenomen tot maximaal het afgesproken krediet. Achterstallige termijnen blijven gewoon verschuldigd. Dit krediet is er om over een langere periode meer bestedingsruimte te hebben. De rente staat niet vast, maar daalt gestaffeld indien de kredietlimiet hoger is. Onbeperkt meer of volledig aflossen, zonder extra kosten. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Binnen de afgesproken kredietlimiet kunt u opnemen en aflossen.

Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. Een variabel rentepercentage, lager dan de rente bij rood staan op uw privérekening. Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. Overige cosumptieve bestedingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.