Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7
  De rente is zo een instrument om een economie te sturen
  Hierboven ziet u de meest gebruikte Euribor tarieven

Verzekeren van huis in buitenland, kunst en kostbaarheden.

Financiering Van

De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar.

Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Zorg dat u op iedere vraag een antwoord heeft en kom zelfverzekerd over. Verzekeren van huis in buitenland, kunst en kostbaarheden. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven.

Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. Een bedrijf in financiële problemen hoeft namelijk zeker niet meer bij een bank aan te kloppen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Probeer in eerste instantie altijd gebruik te maken van geld van een bank in plaats van direct al uw privévermogen aan te spreken.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.