Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Ook als u nog geen klant bent bij PrimeLine zit u hier goed
  Het eigenwoningforfait wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten
  Goedkoopste en voordeligste persoonlijke lening on line afsluiten

Veertig basispunten is dus een redelijke prijs voor een rente-optie.

Rente Staatslening

Veertig basispunten is dus een redelijke prijs voor een rente-optie. In de naaste toekomst wordt geen dividend verwacht. Natuurlijk heeft de massale belangstelling voor de jongste staatslening toegelaten de consolidatie van de staatsschuld te versnellen, maar dat hoefde de belastingbetaler toch geen 5 miljard te kosten. De kwestie van de te hoge spaarquota van de Belgische gezinnen en de aanwending ervan door produktieve projecten die werkgelegenheid creëren, heeft technisch gezien niets met deze lening te maken. Dit is dus de eerste fout die gebeurd is in de prijszetting en die als gevolg heeft dat de banken een kwart procent boven de marktrentevoet hebben gekregen.

Toegepast op het geheel van de lening betekent dit een geschenk van ten minste drie miljard frank aan de banken. Dit betekent dat de banken bijkomend geld kunnen halen uit de verkoop van een instrument waarvoor zij niet hebben betaald. Hij zou wellicht amper de tijd krijgen om zijn bureau vrij te maken. Wanneer iemand in de privé-sector een dergelijke fout zou maken, dan zou hij onmiddellijk gesanctioneerd worden. Vermits niet alle elementen voor honderd procent zullen worden gebruikt, kan het totaal iets lager liggen, maar dat zal niet zo een groot verschil uitmaken. Wij stellen dus vast dat hier een belangrijk bedrag van zo'n drie à vijf miljard verloren is gegaan. De prijszetting van deze lening gebeurde op een onzorgvuldige wijze, wat een aantal belangrijke gevolgen had. Daarmee hadden we misschien in één keer het armoedeprobleem in Brussel kunnen oplossen en de Brusselse OCMW's en de ziekenhuizen van fondsen kunnen voorzien. Zo werd vorig jaar in twee schijven 248 miljard gehaald. De belangrijkste politieke conclusie is evenwel dat er een zware beroepsfout werd begaan. Ik wil namelijk duidelijk aantonen waar de fout is gelegen.

Eist dat de Regering maatregelen neemt tegenover de verantwoordelijken voor de begane miskleun die de belastingbetaler vijf miljard frank kost. Indien zij alle opties verkopen kunnen zij 3,5 miljard frank verdienen. Verder is er geen directe invloed op of verband met de werkgelegenheid.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.