Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Stichting of vereniging sparen tegen de hoogste spaarrente
  Een persoonlijke lening is een vorm van niet doorlopend krediet
  Verschil moet er zijn

Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.

Financiering Van

Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Sommige ondernemers bereiden zich niet goed voor als ze bij de bank aankloppen. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur.

De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Zorg dat u op iedere vraag een antwoord heeft en kom zelfverzekerd over. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed.

Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. De analyse van de Commissie over schuldverlichting wordt ondersteund. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven.

Niet alleen in het speciaal basis onderwijs, maar ook in het regulier basisonderwijs kunnen zwakke rekenaars profiteren van de opbrengsten van het project. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. De Taaltrapeze sluit met leerdoelen en doorgaande leerlijnen aan bij de kerndoelen basisonderwijs en de kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht.

Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.