Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Wilt u een aanvullende hypotheek voor uw verbouwing. Maak dan een afspraak met de Postbank hypo
  Dat kan voordelig zijn als de rente van je lening hoger wordt
  Geld lenen. Independer geeft eenvoudig betrouwbaar advies

Vanaf 1 januari 2008 hanteren wij de volgende openingstijden.

Bank Van Lening

De te veilen panden worden ter openbare bezichtiging gesteld op tenminste n werkdag vr de dag van veiling, gedurende nader aan te geven uren. If not spesified it will get the default height spesified above. Burgemeester en Wethouders kunnen regels geven met betrekking tot nadere eisen die kunnen worden gesteld aan lossing van een pand. Kunt u zondermeer zeggen of dat goed is of niet? Laten we eens een paar zaken naast elkaar zetten. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. Burgemeester en Wethouders stellen nadere regels met betrekking tot de veilingkosten. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere regels geven over de verhouding tussen het bedrag van de geschatte waarde en dat van de beleensom.

Dit reglement wordt ter openbare kennisgeving gepubliceerd in afdeling 3 van het Gemeenteblad. If not spesified it will get the default width spesified above. Indien de houder van het pandbewijs niet verschijnt, kan de lossing worden toegestaan aan degene die de aangifte deed. Uit meer dan n voorwerp bestaande panden kunnen gesplitst in veiling worden gebracht. Afschrift van dit besluit zal aan Burgemeester en Wethouders worden gegeven. Het reglement is gebaseerd op de Pandhuiswet Staatsblad 1910, nr. De dagen en uren waarop de Bank voor het publiek is geopend, worden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld en openbaar gemaakt. De betaling van de verkoopsom en de veilingkosten heeft plaats vr afgifte van het verkochte pand.

De houder van het pandbewijs kan het pand tot het tijdstip van openbare verkoop lossen. Direct geld lenen met goud, auto, motor of electronica als onderpand. Bij het plaatsen van een kooporder kan de opdrachtgever worden verplicht een borgsom van minimaal een derde van de limiet vooraf te betalen. De veiling wordt bekendgemaakt in een of meerdere dagbladen. Het overschot blijft gedurende een jaar na de verkoop van het pand ter beschikking van de houder van het pandbewijs, tenzij er verzet is aangetekend. Indien een derde na het verzet met het als vernietigd, ontvreemd of verloren aangegeven pandbewijs komt, wordt de lossing geweigerd. Minister Zalm van Financin had Dexia gevraagd om geen actie te ondernemen tot een speciale commissie zich over de leaseconstructies heeft gebogen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.