Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bestaande pensioenplannen zullen aan de nieuwe wetgeving aangepast moeten worden
  Bedrijfstakpensioenfonds voor apothekers en medewerkers in een apotheek
  De rente zal wellicht kunnen dalen waardoor de hypotheekrente daalt

Uw woning en uw gezin optimaal beschermen is niet altijd eenvoudig.

Woning Financiering

Een hypothecair krediet kan je krijgen voor de aankoop van een bouwgrond, een woning, of voor verbouwingen en nieuwbouw en gaat meestal verplicht gepaard met een levensverzekering en een brandverzekering. In het verleden gaven de periodieke herzieningen van de rentevoet nogal eens aanleiding tot willekeur en trok je als consument meestal aan het kortste eind. Deze formule is ontwikkeld voor mensen die al een woning in bezit hebben die ze willen verkopen om een nieuwe woning te bekostigen. Bovendien ligt de intrestvoet meestal hoger dan bij een klassieke hypotheek en betaal je instapkosten, beide meerkosten die je van je uiteindelijk kapitaal moet aftrekken om correct te kunnen vergelijken met de klassieke formules. Voor een eerste woning is deze formule niet direct aan te bevelen, het is eerder geschikt als belegging van je spaargelden. Het rentetarief dat je kan bedingen hangt af van verschillende factoren.

Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning om de woning aan te passen aan de lichamelijke gesteldheid van de bewoner. De meeste banken bieden heel wat informatie on-line, het loont dus zeker de moeite eens al surfend de ronde te doen. Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt? Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk. Ten laatste heb je ook nog de mogelijkheid om met een variabele looptijd te lenen, d. Uw woning en uw gezin optimaal beschermen is niet altijd eenvoudig. Ook huurders komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel. In de plaats hiervan wordt het Kadastraal Inkomen van de eigen woning volledig vrijgesteld van belasting.

Inspelend op de evoluties op de woningmarkt bieden sommige banken looptijden aan tot 30 en zelfs 40 jaar, waar een looptijd van 20 jaar tot enkele jaren geleden in dit geval de norm was. De middenweg is dat je de rente voor de eerste tien jaar vastlegt, met nadien aanpassingen om de vijf jaar. Je kan eveneens een deel van het terugbetaalde kapitaal aftrekken van je belastbaar inkomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Meer concreet blijft het stelsel van de gewone interestaftrek en het lange termijnsparen met zijn beperkingen van toepassing op deze kredieten. De meeste zekerheid, maar ook de duurste rente heb je met een vast rentetarief. Voor kleinere bedragen heb je de lening op afbetaling, grotere bedragen worden meestal geleend met een hypothecair krediet. De wet definieert een hypotheek als 'een zakelijk recht op een onroerend goed, strekkende tot zekerheid voor de nakoming van een verbintenis'. Sommige banken bieden sinds kort leningen aan met een looptijd van veertig jaar. De juiste modaliteiten en voorwaarden zullen begin 2007 vastgelegd worden. Als je je spaargeld belegd hebt tegen goede opbrengsten is het in periodes van lage rente dikwijls ook beter van je spaargeld te laten waar het is, omdat het meer opbrengt dan de lening kost. Het is een interessante formule als de rente op een laag punt staat.

Ben je vertrouwd met de beurswereld en ben je bereid het risico te nemen, dan is deze formule misschien iets voor jou. In de eerste plaats denkt u spontaan aan een goede verzekering voor uw huis. Maar ook dan blijft het een gok of je er een goede zaak mee doet. De nieuwe fiscale reglementering vereist de aanpassing van de aangifte aan de personenbelasting nieuwe vakjes.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.