Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bent u van plan om uw huis te gaan verbouwen. Een moderne keuken een grote serre of misschien w
  Onderwijsinstituut voor de Japanse taal in Amsterdam
  Optiline is uw permanente geldreserve waarover u altijd kunt beschikken

Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt. Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk.

Hypothecaire Financiering

Als de eigenaar vlug komt te overlijden kan je hiermee een goede zaak doen, in het andere geval kan deze formule heel wat duurder uitkomen dan een directe verkoop met een hypothecaire lening. De verkoper is verplicht het vastgoed aan de koper over te dragen. Uw project valt niet binnen het klassieke plaatje en u hebt het gevoel dat de financiering buiten het aanbod van de banken valt? Geen nood, misschien is uw situatie toch niet zo uitzonderlijk. In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Het oude fiscaal stelsel blijft ten slotte ook van toepassing op woonkredieten die niet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving.

De koop in algemene zin is geregeld in titel 1 van Boek 7 BW. Voor een eerste woning is deze formule niet direct aan te bevelen, het is eerder geschikt als belegging van je spaargelden. De meeste banken bieden heel wat informatie on-line, het loont dus zeker de moeite eens al surfend de ronde te doen. Je startrente zal het laagst liggen bij herziening om het jaar, om de 3 jaar of om de 5 jaar. Ten laatste heb je ook nog de mogelijkheid om met een variabele looptijd te lenen, d. De intresten betaald voor een lening bestemd voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed zijn aftrekbaar van het totaal van je onroerende inkomsten. Het is een interessante formule als de rente op een laag punt staat.

Naast de hypotheken bestaan er ook nog andere leningen. Zijn zowel deze beide aanwezig dan is de koop niet vernietigbaar. De schuldeiser beschikt over het recht van hypotheek. Of je nu een huis koopt of er één bouwt, het is belangrijk om bij het voorbereiden van deze ingrijpende beslissing te kunnen rekenen op het deskundig advies van een specialist. Vergelijking tussen de vaste en variabele rente voor een lening van 100. Deze keuze is te overwegen als de rente hoog is en er dalingen te verwachten zijn.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.