Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Vooral omdat elke overname eigenlijk te duur betaalt is
  Laagopgeleiden hebben de minste problemen met reclames over leningen
  Vrij opneembaar en aflosbaar krediet tot een overeengekomen maximum

Uit mijn loontrekkende activiteit zal ik maar een laag pensioen hebben.

Pensioen

Uit mijn loontrekkende activiteit zal ik maar een laag pensioen hebben. In het geval van een onvolledige tewerkstelling aan de K. Bekijk onze aanbevolen beleggingen die helpen een fraai kapitaal bij pensioen bijeen te sparen. Zij geeft recht op kinderbijslag die aan mijn man wordt uitbetaald. Indien politiek mandaat recht geeft op een pensioen, opgave van de prestaties. Eveneens alle gegevens van de echtgenote of gewezen echtgenotes. Het pensioen van loontrekkende werknemers in een notendop. Sindsdien oefen ik een beroepsactiviteit uit als mandataris van een vennootschap. Tegelijk was ik al die jaren ook werknemer, maar wel minder dan 104 volledige dagen per jaar.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.