Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Securitas Hypotheekadviseur in Zwolle in de categoriën Hypotheken
  Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking
  Bij de 12 maands bent u verzekerd van een jaar lang dezelfde rentelasten

Toekenning van een rente ingevolge de blijvende invaliditeit door een arbeidsongeval.

Levensloop Rente

Dankzij deze formule zal, wat ook uw levensloop is, het doel dat u zich heeft gesteld, optimaal bereikt kunnen worden. Ingeval van overlijden voor de verstreken termijn zal het Sociaal Fonds u een dekking overlijden verzekeren die equivalent is aan minimum 15 maal uw gemiddelde jaarlijkse bijdrage. Toekenning van een rente ingevolge de blijvende invaliditeit door een arbeidsongeval. Vier inwoners worden van rechtswege ingeschreven op het adres waar zij in werkelijkheid verblijven. Daar waar de sociale zekerheid eindigt, verschijnt VIAXIS, onze gespecialiseerde partner. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent 4 premies voor plaatsen van beveiliging tegen inbraak in een woning.

Het is belangrijk om in zee te gaan met iemand die denkt zoals u. Zij is bijgevolg het beste geplaatst om u perfect aangepaste oplossingen aan te bieden; doordachte oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw belangen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de observatiecamera op de Markt te laten herstellen. Twee personeelsleden worden aangeduid als validator en één personeelslid als coordinator van het voormelde project. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt een schadebestek goed voor het terugplaatsen van omvergereden signalisatie langs de Ninoofsestraat. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent één premie ter verwerving van minimaal klein comfort. Vaste benoeming van een stedenbouwkundig ambtenaar. Zij komt zo veel mogelijk tegemoet aan uw verwachtingen als zelfstandige. Een door de wol geverfd team, gespecialiseerd in aanvullende verzekeringen die u de beste oplossingen aanbiedt voor een betere sociale bescherming. Het Vrij Aanvullend Pensioen VAP is de meest rendabele investering die een zelfstandige kan doen.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het verslag goed van de vergadering betreffende de verbeteringswerken aan de Onkerzelestraat en de Klakvijverstraat. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent twee vergunningen voor aansluiting van een woning op de riolering. Dit bedrag zal het voorwerp uitmaken van het laagste belastingstelsel. Onze raadgevers zullen met plezier deze belangrijke voordelen met u bespreken. Hun doorgedreven kennis van de sociale en fiscale materie waarborgt u de geloofwaardigheid in de benadering van uw persoonlijke situatie in functie van uw behoeften. Aangezien uw stortingen aftrekbaar zijn als beroepslasten, verlaagt uw belastbaar inkomen aanzienlijk. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent één vergunning voor het plaatsen van reclameborden op de openbare weg. Hij zal niet alleen een appeltje voor de dorst overhouden wanneer hij met pensioen gaat maar hij laat ook de fiscus het grootste gedeelte van zijn stortingen betalen. Het is een solide partner waarin u vertrouwen heeft, zoals zovele andere zelfstandigen.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt 34 bestelbons op en verklaart 60 mandaten uitvoerbaar. Eigenlijk komt het erop neer dat de fiscus tot de helft van uw stortingen ten laste neemt. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent twee tijdelijke grafconcessies in een columbarium op de begraafplaats van Moerbeke en twee tijdelijke grafconcessies in een grafkelder waarvan één te Overboelare en één te Schendelbeke. Uitoefening door een technisch beambte-poetsvrouw van de hogere functie van technisch assistent-hoofd van de schoonmaakdienst.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.