Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Eerst moet het kapitalisme net zo extreem worden als het communisme
  Ook mensen met een vervangingsinkomen komen in aanmerking
  Wie dat weigert mag de rente van de nieuwe woning niet meer helemaal aftrekken

Titus 2 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Oor Lenen

Het opgehaalde geld wordt voor de helft verdubbeld door de Stichting MOV. De Kerk zelf erkent de geloofwaardigheid van verschillende profetische stemmen, die spreken over een naderend ingrijpen van de hemel. Een concreet project in de Derde Wereld onder de aandacht gebracht door o. Betty Wierda en we zijn 31 jaar getrouwd en we hebben samen 2 kinderen. Word-Faith gemeente waar de leer van Kenneth Hagin werd gevolgd door satelliet TV. Daaraan werken kan alleen op basis van gelijkwaardigheid. Titus 2 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Aangespoord door het woord en het voorbeeld van Jezus wordt er binnen de christelijke gemeente aan gewerkt die pastorale zorg aan mensen te besteden. Een taak die binnen de gemeente aan een aantal mensen in het bijzonder is toevertrouwd. Op 6 januari kunnen ze dan ook eens rustig op stap om geld in te zamelen voor een kindvriendelijk project ten behoeve van medemensen elders in de wereld. Jesus lijden voldoende is geweest en zijn volgers daar nu vrij van zijn. Een traditioneel culturele activiteit voor kinderen te waarborgen en te activeren. Alle scholen in Udenhout werken hieraan mee en krijgen gegevens over het doel, enz. Bronnen waarover een mens al vanaf de geboorte beschikt. Of juist in de levensloop toegesloten of dichtgestopt geraakt. Deze tentoonstelling valt binnen het programma Succes in de kunst.

Pastoraat is niet vluchten en de ander in de steek laten. Als emeritus-predikant maakt Jan Keuning deel uit van onze gemeente. Hier werd veel gedaan aan positief belijden en claimen van bezittingen en genezing. Er is veel nood onder kinderen en tieners, maar ook onder volwassenen. Je ontkomt dan wellicht niet aan om kritisch te kijken naar de eigen welvaart in vergelijking met het tekort van de minder bedeelden, waar ter wereld ook. Kinderen hebben in de maand december veel feesten; samen feesten, samen delen. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Mensen menen als het ware over de huidige Kerk heen te kunnen springen. De profetische dimensie is een wezenlijke pilaar waarop de Kerk is gebouwd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.