Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Gebruik ook al jaren de AT bank voor een deel van de spaarcenten
  Wij bieden u spectaculaire voorwaarden voor al uw verzekeringen en leningen
  Frisia alleen voor Fred Grim die vandaag duidelijk in een bloedvorm verkeerde

Acme is in Nederland marktleider voor beleggingsfondsen.

Acme Aandelen

Acme is in Nederland marktleider voor beleggingsfondsen. Het dividend als percentage van de koers van het aandeel. Let op de verborgen kosten bij het beleggen op de beurs aandelen, opties, warrants, fondsen, . Elke evenwichtige portefeuille bestaat voor een deel uit liquiditeiten. Acme biedt niet alleen beleggingsfondsen voor particulieren, maar doet ook aan vermogensbeheer voor institutionele klanten en beheert een vermogen van circa 125 miljard euro. Beleggerscommunity met originele observaties, meningen en beleggingsideeŽn. Index van de 20 belangrijkste aandelen op de Belgische beurs.

Een selectie van aandelen die representatief is voor een bepaalde beurs. Geldmiddelen waarover de eigenaar op korte termijn vrij kan beschikken. Dat is waarom u bij Acme Bank van een van de hoogste basisrenten van de markt geniet. Het eventuele verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Zeer grote fondsen zoals Acme en Rorento doen het goedkoper met ongeveer 0. De mate waarin het werkelijke rendement kan afwijken van het verwachte rendement. Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit het aandelenkapitaal plus de gemaakte winst en reserves.

De uitgifte van nieuwe effecten, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aandelenkapitaal of door het uitschrijven van een obligatielening. De cashflow wordt vaak gebruikt als kengetal om de winstgevendheid van ondernemingen onderling te vergelijken. De eigenschap van effectenkoersen om binnen korte tijd gevoelig te stijgen of te dalen. De hoogst haalbare rating is de AAA-rating triple A-rating. Obligatie die een hogere rente geeft dan de kapitaalmarktrente doordat de uitgevende instantie een overheid of onderneming een relatief lage kredietwaardigheid heeft. Deze afwijking kan zowel naar onder als naar boven zijn.

Met deze term worden beleggingen aangeduid die worden verhandeld op de beurs of een andere markt. Kosten die periodiek door een beleggingsfonds worden betaald aan de beheerder van het fonds. Een fonds met een actief valutabeleid maakt gebruik van schommelingen in vreemde valuta om extra rendement te behalen. De partij die de nieuwe effecten uitgeeft, wordt emittent genoemd. Hoe kredietwaardiger de debiteur, des te hoger de rating die hij krijgt.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.