Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De schenker dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het passeren van de akte
  Een lening zonder zekerheden die door banken verleend wordt aan andere banken lagere overheden
  De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object

Acme Capital Growth Funds, Sicav en Acme Hollands Bezit N.

Acme Aandelen

Als Acme in 1929 is opgericht zou de insteling dan niet bijna 75 jaar oud zijn???. Die is op brengen zolang je goed verdient, maar ook daar komt weleens de klad in. Acme Capital Growth Funds, Sicav en Acme Hollands Bezit N.

Ik sluit lenen niet altijd uit, maar uw opvatting snijdt beslist geen hout. Of u juist daarom uw positie moet spreiden over meerdere banken, lijkt mij zeer overdreven. Uw spaarsaldo is dus helemaal beschermd, maar het effectendepot niet. Als iemand na de uitkering, nog steeds een vordering op zijn bank heeft, kan hij die indienen bij de curator. De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor de terugbetaling en slaat de kosten om over de banken.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.