Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een spaarhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering
  In de 10 jaar dat je spaart gaat je rentepercentage omhoog
  Toekenning van een rente ingevolge de blijvende invaliditeit door een arbeidsongeval

Regeling groenprojecten zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Project Financiering

Investeerders in groene projecten profiteren daarvan. Een bank of instelling met een groenfonds vraagt de groenverklaring aan. Deze leercyclus is in dit project in twee jaar vier keer doorlopen. Als het huis nog gebouwd moet worden geldt het volgende. Het gaat om een nog te realiseren project in Nederland. Ze kennen elkaar nu en kunnen samenwerken aan nieuwe activiteiten. Verder biedt de werkvorm een nieuwe sturingsmechanisme voor opdrachtgevers en de betrokkenen bij het project. Het is aannemelijk dat het project enig eigen rendement oplevert. Een ander belangrijk resultaat is dat mensen nu een platform hebben om elkaar te ontmoeten.

Regeling groenprojecten zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.