Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Achtergrond informatie over allerlei zaken die met hypotheken te maken hebben
  Een persoonlijke lening is een vorm van niet doorlopend krediet
  Friesland zout gewonnen uit een zoutlaag die op een diepte van 2

Personeelsnormen verlagen en toch dezelfde financiering garanderen is geen oplossing om het nijpend begrotingstekort op te vangen.

Financiering Ziekenhuis

Geneesmiddelen die ingevoerd worden uit het buitenland en die niet voorkomen in hoofdstuk IV-bis, blijven echter niet vergoedbare specialiteiten. Het eerste luik, de zorgverstrekking, kan men uitsplitsen over drie takken. Nadere informatie kan verkregen worden op het secretariaat.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.