Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Wij zijn één van de grootste specialisten wat betreft lenen
  De bevoegde administratie zal het bedrag van je pensioen berekenen
  Je werkgever en eventueel jijzelf financieren dit extralegaal pensioen

Over deze mogelijkheid zal met de gemeenten worden overlegd.

De Laagste Hypotheekrente

Deze flagrante gevallen van huisjesmelkerij worden op versterkte wijze aangepakt. Het ruimtelijk ordeningsbeleid vormt het kader waarbinnen bebouwbare percelen op de markt kunnen komen. De eigen woning is dan ook een stevige garantie op kwaliteitsvol wonen en een grote woonzekerheid. Specifieke maatregelen zijn eveneens nodig om de samenwerking tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn te faciliteren. De gemiddelde kost van de verzekeringspremie bedraagt 680 euro per dossier. Financieel en sociaal zwakke groepen hebben hierdoor weinig keuze en zijn aangewezen op de private huurmarkt.

Ze houdt rekening met hun ligging, de watertoets, de afstand tot een woonkern. De vergrijzing van de bevolking kent twee aspecten.

Vooral de horeca is verantwoordelijk voor de trendbreuk. Lagere Amerikaanse woningprijzen wegen op de groei, maar ook op de inflatie. Sinds de tweede helft van de jaren negentig schenkt het Vlaams woonbeleid veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.