Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Eerst moet het kapitalisme net zo extreem worden als het communisme
  Er zijn bepaalde objecten die verplicht aangeschaft moeten worden
  Amerika sterven ongeveer 175 mensen per jaar aan een zonnesteek

Op jonge leeftijd maken mensen geen onderscheid tussen sport en spel.

Hoogste Tijd

Tijdens de vorige legislatuur besteedde het jeugdbeleid hieraan al heel wat aandacht. Dat gebeurt het best door verder te investeren in de kwaliteit van het basisaanbod, zodat elke jongere hier tot zijn recht komt. Als we uitsluiting vaststellen, moet dit leiden naar speciale, hopelijk tijdelijke, maatregelen.

Voor sommige aspecten willen we bewust tijd nemen voor een meer diepgaande verkenning. Enkel dankzij een ruim bondgenootschap zullen we deze aspiraties kunnen verwerkelijken. Het biedt een mogelijkheid om een afgestemd vrijetijdsaanbod te realiseren. Zo\rquote n beleid kan vanzelfsprekend consequenties hebben voor de subsidi\'ebring in het kader van het decreet Vlaams Jeugdbeleid. Het concept brengt actoren samen die zowel werken in de verplichte als in de vrije tijd. Ze nemen vaker de fiets, de bromfiets, de tram of de bus.

Op jonge leeftijd maken mensen geen onderscheid tussen sport en spel. Sociale en andere maatschappelijke vaardigheden zijn belangrijk, niet alleen om ze op te bouwen maar ook om ze ten volle uit te oefenen. Maar voor het jeugdbeleid vormt het perspectief van kinderen en jongeren de leidraad.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.