Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn is beperkt tot rente intresten
  Hypotheekrente over de lening voor aanschaf verbetering of onderhoud van de woning is aftrekbaa
  Een spaarhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering

Op de middellange termijn verwacht men echter toch weer een lichte stijging.

Stijging Hypotheekrente

Een rente-stijging op de hypotheekmarkt zal het gevolg zijn. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Een daling van de gemiddelde verkooptijd wijst dan ook op een prijsstijging. Tijd om te kopen? Of stort de markt in? Makelaars voorspellen een hausse als in de jaren negentig. De rente zal wellicht kunnen dalen waardoor de hypotheekrente daalt.

Voor consumenten die een lange rentevaste periode hebben afgesproken is een stijging van de rente niet direct te merken. De rente op deze markt wordt ook bepaald door de rente die de Europees Centrale Bank ECB rekent. En bij leningen en hypotheken met een variabele rente is een rentestijging onmiddellijk merkbaar. De meeste experts verwachten evenwel dat de rentes op de korte termijn niet wezenlijk zullen veranderen.

Op de middellange termijn verwacht men echter toch weer een lichte stijging. Bij een achterblijvende economie zal de rente niet verhoogd worden, omdat dit de economische groei vertraagd. De huidige rentestijgingen zijn het gevolg van beleggers die speculeren op een rentestijging. De verhouding tussen vraag en aanbod van woningen is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van woningprijzen. De stand van de economie is dan ook een belangrijke maatgever voor de woningmarkt. Het wordt dan duurder voor bedrijven om te investeren en bestedingen van consumenten worden geremd.

Uiteindelijk kopen mensen eerder een huis als het economisch goed met ze gaat. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. In de jongste Elsevier onder meer een stappenplan voor het beginnen van een bedrijf door er een te kopen. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Over de gehele looptijd komt de aflossing daarmee uit op 1. Maar na verloop van tijd gaan de maandlasten toch omhoog.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.