Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Stichting of vereniging sparen tegen de hoogste spaarrente
  Vijf jaar geleden kocht je nog een direct bewoonbaar huis voor 100
  Obligaties waarvan de rente en aflossing zijn verzekerd

Ook mensen met een vervangingsinkomen komen in aanmerking.

Lenen Zonder Inkomen

Optimeo helpt de uitbreiding van een zaak of een onderneming te financieren. De Solidaire lening kan met geen enkele andere lening gecumuleerd worden, ook niet met een ander type lening van het Participatiefonds. Volgens de geldende wetgeving voor het Participatiefonds zijn alle sectoren toegelaten.

De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. In 4 eenvoudige stappen loodsen wij u door de procedure. Het gezin van de lener moet de woning zelf bewonen. Elke gehuwde echtgenoot geniet een vrijstelling van 167.

Ontslag staat in de toptien van traumatische ervaringen. De startlening kan niet worden gecumuleerd met de expansiesteun, maar wel met een starteo 4. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Ook leningen voor de aankoop van een bouwgrond zijn mogelijk. Het bedrag van de twee leningen samen mag niet hoger liggen dan het maximumbedrag van de starteo. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. Bij de aankoop met renovatie van een woning kan maximaal 150. De belastingplichtige moet eigenaar zijn van de woning. Een kind dat ernstig gehandicapt is, telt voor twee kinderen ten laste. Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.