Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Op het volgende scherm tonen wij u de aanbieders met de hoogste spaarrente
  Internet staat vol over een voordelige lening of goedkoop geld lenen
  Rocks~ sparen kunt u bij alle Super de Boer en Texaco vestigingen

Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden.

Lenen Aan Kinderen

Het Vlaams Woningfonds bezorgt het leningsbedrag nooit rechtstreeks aan ontleners. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Voor ouders is kinderopvang een zware last op het maandelijks budget. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Alle leningen van het Vlaams Woningfonds zijn hypothecaire leningen. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt.

De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven. De fiscus heeft daar rekening mee gehouden en maakt deze kost aftrekbaar mits aan enkele voorwaarden voldaan zijn. De waarde van de woning moet onder vastgelegde bedragen blijven. Het leningsaanbod is de brief die u van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat uw dossier volledig in orde is. Vanuit een engagement werken, en dat bovendien in de natuur, is voor hem essentieel. Normaal duurt de procedure van de leningsaanvraag niet meer dan 3 maanden. Ik ben uit de echt aan het scheiden en moet een opleg betalen. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is.

Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.