Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Spaarbank een spaarpot met spaar rente op uw spaar geld
  Centraliseer uw leningen en betaal minder per maand
  Na een dip herstellen de kwaliteitsaandelen het eerste

Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken rentevergoeding verschuldigd is zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Rente Berekenen

Omdat in geval van onverschuldigde betaling het verzuim om terug te betalen van rechtswege intreedt op het moment van ontvangst. Wij hebben aanstellingen bij alle grote geldverstrekkers in Nederland. Deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden, een andere betalingstermijn zijn overeengekomen langer of korter. Een spaarhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. Het omgekeerde is het geval indien u de looptijd langer dan 30 jaar neemt.

Tenslotte krijgt u een overzicht van de maximale premiestortingen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.