Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Hoogste tijd voor een belasting op milieuhysterische uitspraken
  Het pandjeshuis biedt uitkomst voor een tijdelijke lening
  Het kapitaalsaldo van het tweede krediet is gelijk aan 21

Onafhankelijke nieuwsbrief voor beleggers in aandelen.

Aandelen Aex

De winst en de omzet van het Zwitserse uitzendconcern belandden in het derde kwartaal boven de marktconsensus. Kosten die periodiek door een beleggingsfonds worden betaald aan de beheerder van het fonds. De cashflow wordt vaak gebruikt als kengetal om de winstgevendheid van ondernemingen onderling te vergelijken. De nettowinst plus afschrijvingen van een onderneming. Amsterdam Exchanges, beurs van Amsterdam voordat deze opging in Euronext. Het totale effectenbezit van een persoon of instelling. Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal.

De eigenschap van effectenkoersen om binnen korte tijd gevoelig te stijgen of te dalen. Terwijl Wessanen zijn verwachtingen voor dit jaar opnieuw neerwaarts moest bijstellen, kon Vopak zijn prognose voor het lopende boekjaar wat omhoog trekken. Vedior voerde de Nederlandse uitzenders aan, na goede berichten van marktleider Adecco. Aan- of verkoopopdracht waarbij de opdrachtgever de minimale verkoopkoers of maximale aankoopkoers opgeeft waartegen hij of zij wil handelen. Een fonds met een actief valutabeleid maakt gebruik van schommelingen in vreemde valuta om extra rendement te behalen. Hoe kredietwaardiger de debiteur, des te hoger de rating die hij krijgt. Minimaal eenmaal per jaar dient de onderneming een gewone of statutaire algemene vergadering van haar aandeelhouders te organiseren op de in de statuten bepaalde plaats, dag en tijdstip, en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen. Het eventuele verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Deze kosten worden betaald uit het fondsvermogen en komen indirect ten laste van de beleggers in het fonds. Meestal zijn de transactiekosten een vast percentage van de waarde van de order.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.