Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Rente of interest is een vergoeding voor het gebruik van krediet
  Alle Hypotheekrentes Vergelijken! Snelle Offerte Lage Maandlasten
  Het is een spaarhypotheek die aan het eind een bedrag betaald

Omtrent het omzetbegrip wordt verwezen naar CBN-advies 103 20.

Aandelen Advies

Voor een betere follow-up, plaatst u de aandelen die u via Tele-Equity wenst te beheren onder effectendossier. In die hypothese dient het verschil tussen de werkelijk overeengekomen inbrengwaarde en de in de inbrengakte bepaalde waarde boekhoudkundig te worden verwerkt als uitgiftepremie. Omtrent het omzetbegrip wordt verwezen naar CBN-advies 103 20. Naar het oordeel van de Commissie dienen beide waarderingen principieel met elkaar overeen te stemmen. Anderzijds is de waardering van de gecertificeerde aandelen wat neerkomt op een waardering van het stemrecht erg moeilijk en zou zij daardoor aleatoir kunnen zijn. Hij loopt dus geen economisch risico op de effecten. Op basis van deze criteria is de Commissie van oordeel dat de certificaten in principe als actief in de balans moeten worden opgenomen, terwijl de gecertificeerde aandelen in de jaarrekening van de emittent buiten de balans worden geboekt.

De gecertificeerde aandelen zelf zullen in de regel 19 buiten de balans worden geboekt in de rekening "Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden". Beurs nieuws en info over beleggen, beleggingen, tips, cursussen,. Gelet daarop verkiest de Commissie de integrale realisatie van de gecertificeerde aandelen als de emittent van de certificaten definitief afstand doet van alle met de aandelen verbonden economische voordelen en risico's. Fifth Avenue blijft duurste winkelstraat ter wereld. Bijvoorbeeld in het geval dat de emittent van de certificaten het recht heeft om de aandelen tegen een vastgestelde prijs terug te kopen die niet overeenstemt met de marktwaarde van de aandelen op het moment van terugkoop. Toepassingen van dit principe inzake de waardering van de inbrengwaarde zijn o. Wanneer de emittent van de certificaten zich exclusief stemrecht voorbehoudt, zie hierboven. In sommige gevallen kan de oorspronkelijke aandeelhouder die de emittent van de certificaten controleert, tegelijk certificaathouder zijn. Structureel hogere olieprijzen in vergelijking met het verleden Broos evenwicht tussen vraag en aanbod, Iran, beveiliging van de bevoorrading, risico op lagere productiequota's van de OPEC,. Harde concurrentie van generische geneesmiddelen, druk op de prijzen,. Wat de rechtsvorm betreft van de emittent en van de certificaathouder, bepaalt de wet enkel dat de emittent een rechtspersoon moet zijn en dat de houder een persoon moet zijn.

De emittent oefent dus zijn stemrecht uit zonder dat hij de economische gevolgen daarvan ondergaat.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.