Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn is beperkt tot rente intresten
  Deze drempels verlagen is een uitdaging die de Vlaamse Regering zeker aangaat
  Shareware portefeuille beheer en beperkte technische analyse

Omer Vandeputte, realisatie van VTB-VAB, Kredietbank en Uitg.

Gemeentelijke Krediet Bank

Uw extra-legaal pensioenplan onderschreven door uw vennootschap kan uw woonkrediet waarborgen of wedersamenstellen. Sluit in ieder geval een schuld-saldo verzekering af zodat in geval van overlijden je familie niet hoeft verder af te betalen. De meeste banken bieden heel wat informatie on-line, het loont dus zeker de moeite eens al surfend de ronde te doen. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Een hypothecair krediet kan je krijgen voor de aankoop van een bouwgrond, een woning, of voor verbouwingen en nieuwbouw en gaat meestal verplicht gepaard met een levensverzekering en een brandverzekering. Bovendien ligt de intrestvoet meestal hoger dan bij een klassieke hypotheek en betaal je instapkosten, beide meerkosten die je van je uiteindelijk kapitaal moet aftrekken om correct te kunnen vergelijken met de klassieke formules. Voor kleinere bedragen heb je de lening op afbetaling, grotere bedragen worden meestal geleend met een hypothecair krediet.

Inspelend op de evoluties op de woningmarkt bieden sommige banken looptijden aan tot 30 en zelfs 40 jaar, waar een looptijd van 20 jaar tot enkele jaren geleden in dit geval de norm was. Er bestaan twee mogelijkheden om te lenen voor onroerend goed. In de plaats hiervan wordt het Kadastraal Inkomen van de eigen woning volledig vrijgesteld van belasting. Als zelfstandige bedrijfsleider hebt u nog een bijkomende troef in handen om uw vastgoedprojecten te realiseren. Je kan eveneens een deel van het terugbetaalde kapitaal aftrekken van je belastbaar inkomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Waardoor het privé-patrimonium buiten schot blijft. In principe is de vennoot ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap slechts aansprakelijk in verhouding tot zijn inbreng in de opgerichte vennootschap. Maar ook dan blijft het een gok of je er een goede zaak mee doet. De juiste modaliteiten en voorwaarden zullen begin 2007 vastgelegd worden.

Deze premie kan ook door huurders aangevraagd worden. De ontvangen huurgelden zullen binnen bepaalde grenzen worden belast in de personenbelasting, maar het voordeel is dat ze vallen onder een voordeliger belastingstelsel dan de beroepsinkomsten. Bij de uitkering van het pensioenkapitaal geniet u van een voordelig tarief in de personenbelasting. Het is een interessante formule als de rente op een laag punt staat. Op dat moment zal je het reeds terugbetaalde bedrag opnieuw kunnen lenen. Hetzelfde geldt voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Waals Brabant, Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg. Heb je door bovenstaande aftrek niet alle intresten kunnen inbrengen, dan kan je soms een interessante bijkomende aftrek genieten als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze keuze is te overwegen als de rente hoog is en er dalingen te verwachten zijn. In het verleden gaven de periodieke herzieningen van de rentevoet nogal eens aanleiding tot willekeur en trok je als consument meestal aan het kortste eind.

Terwijl het geheel van de beroepskosten door de vennootschap wordt gedragen, kunt u steeds het voordeel genieten van de forfaitaire kostenaftrek in de personenbelasting op het beroepsinkomen dat u als bedrijfsleider ontvangt. Vanaf 1 januari 2007 komt er een nieuwe renovatiepremie in voege. Deze formule is ontwikkeld voor mensen die al een woning in bezit hebben die ze willen verkopen om een nieuwe woning te bekostigen. De intresten betaald voor een lening bestemd voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed zijn aftrekbaar van het totaal van je onroerende inkomsten. Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning om de woning aan te passen aan de lichamelijke gesteldheid van de bewoner. Ben je vertrouwd met de beurswereld en ben je bereid het risico te nemen, dan is deze formule misschien iets voor jou. Ten laatste heb je ook nog de mogelijkheid om met een variabele looptijd te lenen, d. Anderlecht heeft niet laten weten of ze specifieke premies toestaat. Ook van invloed op het rentetarief is de quotiteit, dit is de verhouding tussen de som die je leent en de waarde van het goed, m.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.