Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  In de nieuwsbrief treft u dagelijks de meest recente analyses aan
  De levenhypotheek bestaat uit een lening en een levensverzekering
  Het grootste deel daarvan zijn ongetwijfeld echte brouwerijen d

Om haar spin-off-creatie te stimuleren en te ondersteunen heeft de K.

Financiering En Vermogen

De liquiditeitsratio geeft de mogelijkheid van de onderneming aan om haar korte termijn verplichtingen na te komen. Deze tabel beschrijft de netto-cashpositie van de onderneming op maandbasis. Deze ratio berekent de winstgevendheid van de onderneming. Een liquide onderneming kan bijgevolg gemakkelijk haar korte termijn schulden af lossen.

Men kan zich aansluiten bij een business angel network. Dit fonds wordt op het einde van dit hoofdstuk in detail besproken. De tabel geeft het verschil tussen de inkomsten, afkomstig van de verkopen, en de maandelijkse uitgaven zoals de huur, lonen, materiaalkosten. De behoeften verschillen natuurlijk sterk volgens de omvang van de aankoop. Dat heeft als voordeel dat de bank de beslissing neemt het krediet toe te kennen en de gewestwaarborg in te roepen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.