Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Friesland zout gewonnen uit een zoutlaag die op een diepte van 2
  Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld
  Met Direct Banking kan u gemakkelijk uw Top Interest spaarrekening online of per telefoon beher

Niet uw inkomen, maar de woning die u bouwt, koopt of verkoopt is belangrijk.

Lenen Zonder Inkomen

Ook mensen met een vervangingsinkomen komen in aanmerking. Daarnaast kan het Fonds de overname van ondernemingen financieren. Evenmin is er een beperking op het kadastraal inkomen. Evenwel kan voor de overnames van ondernemingen via de aankoop van aandelen dit laatste plafond 350. Sociale hypothecaire leningen zijn er niet alleen voor mensen met een laag inkomen.

Bovenop de lening van de aankoopprijs, kunt u ook lenen voor de verbouwing van de woning. Wij hebben de gepaste oplossing voor U, snel, eenvoudig en discreet. Het Participatiefonds kan in geval van onvrijwillige stopzetting binnen de 5 jaar na de vestiging vrijstelling van terugbetaling verlenen vb in geval van faillissement of andere onvrijwilllige reden. Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand. Niet uw inkomen, maar de woning die u bouwt, koopt of verkoopt is belangrijk. Bij de renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning kan maximaal 75. Het Fonds verleent een dienst van zuiver financiële aard, zonder inmenging in het beheer van de ondernemingen. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. Je verbindt je ertoe om de woning 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Voor de eerste twee jaar kan dat zelfs drie procent zijn. In principe komt iedereen die geen eigen woning bezit in aanmerking, ongeacht het inkomen.

Het Fonds staat uitsluitend ten dienste van de ambachtelijke, commerciële, dienstverlenende of industriële KMO's, van de personen die een vrij beroep uitoefenen en van de personen die zich als zelfstandige wensen te vestigen. La connexion avec notre ordinateur central est interrompue pour une période indéterminée. Het moet gaan om de enige woning huis of appartement van het gezin van de lener. De kredietopening moet wel in ieder geval terugbetaald zijn op het ogenblik dat de jongste kredietnemer 75 jaar wordt. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Het is aan de belanghebbende om hiervan het bewijs te leveren. Dit speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas het zesde en het zevende jaar terugbetaald te worden. Als je niet solvabel bent, kan de maximale aflossingstermijn van 20 jaar eventueel worden verlengd tot maximaal 30 jaar.

De kosten aan uw woning kunnen probleemloos gespreid worden. Voor deze achtergestelde lening is geen enkele waarborg vereist. Het minimumbedrag van de tussenkomst van het Participatiefonds bedraagt 7. De duur van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar en is afhankelijk van de aard van de te financieren investering.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.