Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Over vier jaar leidt de afschaffing van de vervolguitkering tot enige besparing voor de Stichti
  De aanjager van de groeieconomie
  Er is voor gekozen om per type gulden een afbeelding op te nemen

Net als bij een bedrijf gaat een fusie niet altijd gemakkelijk.

Fusie

Kernfusie, het proces waarbij lichte kernen samensmelten tot zwaardere, is de energiebron van de zon en de sterren. Inmiddels is er veel meer bekend over deze vrijwel onuitputtelijke en schone bron van energie. Fusie-energie, de energiebron van de zon en de sterren, biedt uitzicht op een schone, veilige, en duurzame energiebron. Misschien moet het toezicht op autonoom groeiende bedrijven zelfs het strengst zijn. Zo ook de fusie die nodig is om een wonder op de wereld te zetten. Juist die bedrijven vormen een hechte eenheid, zodat ze de stap naar alleenheerschappij makkelijker kunnen maken. Net als bij een bedrijf gaat een fusie niet altijd gemakkelijk. De bedrijven moeten mogelijk klanten afstoten en stroomcentrales verkopen om goedkeuring voor de fusie te krijgen. China, de Russische Federatie, de VS, India en Zuid Korea. Wijzig uw abonnementsvorm of verwijder eerst een andere portefeuille. Het fusiebedrijf krijgt twee hoofdkantoren, in Amsterdam en Berlijn.

Hier ons relaas over hoop, verdriet, woede en blijdschap van een fusie in wording. We leven in een wereld die nog maar net begonnen is met energie gebruiken. Een kijkje in de torus van de Joint European Torus bij Oxford, Engeland. Bovendien kunnen ze als grotere maatschappij goedkoper gas en olie inkopen. Nuon en Essent willen fuseren om samen sterker te staan op een geliberaliseerde Europese markt. Er is een nieuw bedrijf ontstaan, en daar hoort een nieuwe bedrijfsnaam bij. Het hoofdkantoor komt waarschijnlijk in Amsterdam, waar Nuon nu zit. Onze liefde willen wij kronen met de komst van een klein wonder. De International Tokamak Experimental Reactor, ITER.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.