Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Geld lenen aan derden is wettelijk gereglementeerd
  Niet uw inkomen maar de woning die u bouwt koopt of verkoopt is belangrijk
  Johan de Witt Waerdye van Lyf renten Naer proportie van Los renten

Mezzanine informeert over internationale ontwikkelingen in de wereld van vastgoed en financiering.

Mezzanine Financiering

Risicomijdend vermogen wordt verstrekt door de banken. Als u niet voldoende middelen in kas heeft, kunt u besluiten activa te verkopen om zo de benodigde liquide middelen bijeen te sprokkelen. Met het opstellen van de letter of intent worden de besprekingen met eventuele andere partijen stopgezet. Wat ervaring betreft heeft de branche in Nederland het stadium van volwassenheid bereikt. Wat vriendelijk begint, eindigt vaak in een bikkelhard gevecht. Ook daar is planning van belang, zij het dat deze niet op de dag af te maken is. Een tendens die zich manifesteert is een verschuiving naar links. Algemene kenmerken van de venture capital branche in Nederland. De praktijk is op dit punt sterk aan het veranderen. Dan blijkt de bancaire invloed groter dan de ondernemer zich vooraf realiseerde.

Ondernemingen zijn in toenemende mate bereid en genoodzaakt om op internationale markten te concurreren. Normaliter zal er in overleg met de onderneming een commissaris worden voorgedragen. Er is een geschakeerd aanbod van risicodragend vermogen in Nederland aanwezig. Maar bij deze constructie krijgen de investeerders directe zeggenschap in de onderneming, hetgeen niet altijd gewenst is. Dit kan een tijdelijk of een structureel verschijnsel zijn. Ondanks de volwassenheid van de branche zijn in Nederland risico en rendement nog niet in balans. Dit is een lastige vraag die een opmerking vooraf behoeft. Hetzelfde probleem doet zich voor met betrekking tot de uitgang oftewel de desinvestering. Solvabiliteit en rentabiliteit zijn aan elkaar gekoppeld. Voordeel van deze methode is dat uw bedrijf geen grote lening hoeft af te sluiten. Dit dient ook in differentiatie van de aanbodzijde tot uitdrukking te komen.

Deze ontwikkeling zal zeer nauwlettend gevolgd moeten worden. Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiŽle stukken akten, zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Nog een korte uitweiding over het verband tussen risico en rendement. Men aarzelt dan ook niet de landsgrenzen te overschrijden.

Bonje? Koop uw partner uitZes manieren om de boedelscheiding te financierenUitkoop van een compagnon is als echtscheiding. Wij verwachten dat dit fenomeen zich ook in Nederland verder zal ontwikkelen. Een strategie dient tot uitdrukking te komen in een businessplan.

BancBoston Capital op als vaste co-investeerder van het fonds. Vanaf dit moment wordt op basis van exclusiviteit verder onderhandeld. Een ander onderscheidend element betreft de structuur van de fondsvorming. Dit probleem speelt niet bij overnames waarbij investeerders aandelen verkrijgen. Het lijkt dan niet meer dan logisch dat kapitaal volgt.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.