Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Goedkope huisfinanciering nodig.Vraag hier in drie stappen een gegarandeerd lage hypotheekoffer
  Zou Barney eigenlijk snappen dat er een tijd is van komen en een tijd van gaan
  Immers in dat geval wordt de geldstroom helemaal niet groter

Met Actief Budget start u een nieuw financieel leven.

Een Lening

De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven. Voor de lener neemt de terugbetalingslast dan ook af met de tijd. Vul de online aanvraag inZe wordt meteen behandeld.

Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. De formule is interessant indien de rentevoeten weer stijgen. Bij een variabele rentevoet worden de renteschommelingen beperkt zowel voor de stijgingen als voor de dalingen door een "cap".

Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Op het kredietvoorstel moet hun erkenningsnummer zeker vermeld staan. Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. Moeten er kosten betaald worden ? Alle kosten zijn inbegrepen in het Jaarlijks kostenpercentage . Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen.

De totale kosten van de lening of het jaarlijkse kostenpercentage zijn dus de beste manier om te vergelijken. Dan dient hij immers hoofdzakelijk kapitaal terug te betalen. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Zelfs indien de marktrentevoeten schommelen blijft de rentevoet onveranderd. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft. Na al deze stappen wordt uw aanvraag verstuurd en zal u eveneens een kopij krijgen in uw mailbox. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld. Niets gebruikt? Niets betalen! Hebt u uw reserve niet aangesproken, dan hoeft u niets terug te betalen.

Met Actief Budget start u een nieuw financieel leven. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Bij foute of onvolledige invoer wordt u bericht met de juiste instructies. De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Er kunnen zich in de praktijk echter wel verschillen voordoen. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van uw leen-aanvraag. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Hoe lager de quotiteit, hoe gemakkelijker het dossier aanvaard zal worden. Informatienota borgstelling in het kader van een kredietaanvraag.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.