Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Dexia speelt een actieve rol op de secundaire markt van obligaties en olo’s
  In deze folder leest u welke voordelen dit zijn en welke voorwaarden er gelden
  Leent geld aan particulieren zonder tussenpersonen

Meestal is aan een documentair krediet ook een krediet gekoppeld om de transactie te financieren.

Documentair Krediet

In een context van mondialisering en voortdurende verandering is het risico van wanbetaling in de internationale handel een realiteit. Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl. De lading blijkt conform te zijn, wordt op de vrachtwagen geladen en vertrekt naar de eindbestemming.

De ontvangst van de lading op de eerste bestemming. Ook de problematiek die zowel de ondernemingen als de banken aanbelangt wordt hierbij besproken. Er bestaan tal van formules die u kunt gebruiken, met verschillende graden van verplichtingen en garanties voor de koper en de verkoper. De ontvangst van de lading op de tweede bestemming. Dat is zo en alle betrokken partijen kunnen vanaf nu vaste verbintenissen voor het transport aangaan. Nieuwe wetgeving voor beoefenaren van vrije beroepen, R. De verkoper beveiligt zich tegen het uitblijven van de betaling door de koper. Ook met deze instrumenten kan de Banca Monte Paschi Belgio u helpen.

Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht, Kluwer, losbl.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.