Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  In het totaal komt dit dan effectief op een opbrengst van 60 euro na 6 maanden
  Een lening zonder zekerheden die door banken verleend wordt aan andere banken lagere overheden
  Hoe hoger het daadwerkelijk geleende bedrag hoe lager de rente kan zijn

Maatregelen in de toekenningsfase van de studiefinanciering blz.

Financiering Onderwijs

Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlingge. Voorgesteld wordt dat de minister jaarlijks het rentepercentage vaststelt. Het ministerie zou een meer planmatige aanpak moeten kiezen, en daarmee meer zekerheid geven over de financiering op de middellange termijn. Daarbij is aandacht gewenst voor zowel initiŽle als structurele kosten op schoolniveau. Verruiming van de leeftijdsgrens in het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs blz. Vrijstelling aanwending van leerrechten en betaling van collegegeld blz. De minister is het met ons eens dat er aandacht moet zijn voor een planmatiger aanpak, waardoor scholen meer zekerheid krijgen over aanvullende financiering op de middellange termijn.

Maatregelen in de toekenningsfase van de studiefinanciering blz. Wij waarderen overigens de snelheid waarmee de minister heeft gereageerd op ons conceptrapport en wij zijn verheugd dat hij positief reageert op de meeste van onze aanbevelingen. We bevelen aan dat het ministerie bij operaties als deze meer aandacht besteedt aan de financiŽle onderbouwing van het beleid. Een Europees uniek 13-cijferig productnummer European Article Number om p. Het rapport is op 30 november 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd. Terwijl het aantal leraren per leerling licht is afgenomen.

Van een boek worden meestal meerdere series gedrukt. Alle merken en de beste producten bekijken en online kopen of reserveren. Bladzijdenummers verwijzen naar de Memorie van Toelichting Kamerstuk 30387, nr. Categorie waarbinnen het boek valt conform de gestandariseerde NUR-indeling . De regeling bevat onder andere afspraken over een lumpsumbijdrage aan de school en de zogenaamde ouderbijdrage. De redenering is dat de gemeente in staat is bij een geringere stijging deze fluctuatie op te vangen. De D66-fractie wil weten welke waarborgen er zijn dat de overheid debiteuren niet ineens opzadelt met onverwachte, buitensporige renteverhogingen. Scholen zouden in horizontale verantwoording aandacht moeten geven aan de besteding van hen voor bepaalde doelen ter beschikking gestelde middelen. Goedkoop afhalen of thuisbezorging mogelijk via beslist. Het jaartal waneer het desbetreffende product voor het eerst op de markt is g. Voorts wordt onder bepaalde condities een specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten.

Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van mensen. Dit product heeft nog geen beoordelingen van gebruikers.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.