Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  LenenGeld nodig autofinanciering een verbouwing een lening
  Nieuws pensioenvormen informatie over vut regelingen en flexibele pensioenen
  Onbeperkt sparen via internet dus geen maximale inleg

Kosten die u moet betalen als u een lening met vaste rente vervroegd aflost.

Hypothecaire Lening

Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Rendementscijfer waarbij alleen naar de rente wordt gekeken en de overige kosten bijvoorbeeld fiscus en verzekering buiten beschouwing blijven. Rente die geldt voor nieuwe leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen die u of uw tussenpersoon weet te bedingen. Bij de effectieve rente speelt dan met name de afsluitprovisie en de betaalfrequentie per maand of per kwartaal een rol. De tijdsduur meestal berekend in aantal maanden dat u een lening moet terugbetalen. Waarde die een huis opbrengt bij vrijwillige verkoop. Degene die de lening ontvangt en het onderpand de hypotheek verstrekt; ofwel uzelf. Degene die de lening verstrekt en het onderpand de hypotheek ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar. Het belastingtarief dat u over de top van uw inkomen betaalt.

Kosten die u moet betalen als u een lening met vaste rente vervroegd aflost. Aflossingsschema waarbij u maandelijks evenveel aflost. Hierdoor stijgt de netto maandlast na belastingaftrek van de rente gedurende de looptijd van de lening. Elke maand de mooiste huizen die nu te koop staan en alles over exclusief wonen. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning. Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld. De rentevaste periode is doorgaans korter dan de looptijd van de hypotheek. Machtiging die u verleent aan een bedrijf of dienstverlener om een verschuldigd bedrag automatisch van uw rekening te incasseren. Dat vaste bedrag bestaat voor een deel uit rentevergoeding, het andere deel wordt gebruikt voor aflossing.

Bij hypotheken wordt de te betalen boete bij vervroegde aflossing doorgaans berekend via de contante waarde van het renteverschil, kortweg contante waarde genoemd. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. Extra rente als u te laat uw normale termijnen betaalt. Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering van kapitaalgoederen. Bij een premiedepot haalt de geldverstrekker de premie echter elke maand uit een depot. Bij een rentebedenktijd aan het einde van de rentevastperiode kunt u gedurende een bepaalde periode 1 of 2 jaar zelf bepalen wanneer de rente wordt herzien. Als de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, geldt dat ook voor de boeterente die u in rekening wordt gebracht. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Systeem waarbij u en uw partner onderling bijtellingen en aftrekposten kunnen verdelen. Dat deel van uw inkomen dat door de fiscus belast wordt.

De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Aan het begin van de looptijd is het aflossingsdeel laag en het voor de belasting aftrekbare rentedeel hoog. Iedereen met eigen woning en hypotheek wil lage maandlasten. Verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheek die hierop rust. Met name bij de spaarhypotheek bent u per saldo voordeliger uit. De beloningen van uw werkgever waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Dit depot ontstaat door een bepaalde som die u stort bij de geldverstrekker. De maandlasten van uw hypotheek waarbij nog geen rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.