Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De Brussels Investment Club BIC bestaat al meer dan dertig jaar
  Gezinnen met kinderen tot 16 jaar en met een jaarinkomen tot ongeveer 80
  Beknopte uitleg hypotheekvormen en mogelijkheid om afspraak te maken

Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld.

Lening Aan Kinderen

Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen. Dirk kan, in functie van zijn mogelijkheden, geld storten op een spaarboekje dat hij opent op naam van het kind dat er slechts over kan beschikken wanneer het meerderjarig is. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe, en in die zin verschillen onze voorwaarden van deze bij een gewone kredietinstelling.

Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Bij volle adoptie wordt Wim op juridisch vlak beschouwd als de zoon van Dirk. We willen geen details geven, maar weet dat de aanslagvoet op de ontvangen kapitalen steeds heel wat lager is dan de erfenisrechten tussen Dirk en Wim, waarover we het hoger hadden. Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld. La connexion avec notre ordinateur central est interrompue pour une période indéterminée. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie.

Het kiezen van de beste oplossing is een persoonlijke aangelegenheid. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft. Het huidige maximum is vastgelegd op 46 250 EUR, voor een gezin met twee kinderen ten laste. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Een manuele geldschenking telkens wanneer Wim geld nodig heeft huwelijk, studies, aankoop, enz. Met deze oplossing is het probleem van de duizelingwekkende erfenisrechten bij overlijden van de baan, maar weet dat ze onomkeerbaar is.

Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. In zo'n akte geef je het onroerend goed de woning die je koopt in hypotheek. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. We willen wel benadrukken dat de intrestvoeten op dit ogenblik niet erg hoog liggen. Denk daarom goed na voor u de ene of de andere oplossing kiest.

Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Een levensverzekering afsluiten met Wim als begunstigde. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent. Sommige oplossingen zijn cumuleerbaar, anderen zijn definitief.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.