Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van uw leen aanvraag
  De aanjager van de groeieconomie
  De neutrale rente is de rente die de economie noch stimuleert noch afremt

Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden.

Lenen Aan Kinderen

Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze. Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen.

De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. In zo'n akte geef je het onroerend goed de woning die je koopt in hypotheek. De belastingplichtige moet eigenaar zijn van de woning.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.