Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Voor het niet gedekte percentage dat door de bank op de exporteur wordt overgedragen mag de exp
  Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde en het Executive program worden georganiseerd door de K
  Bij een persoonlijke lening leent u een van te voren vastgesteld bedrag

In dit opzicht is dit document enkel bestemd voor de werkgever.

Oor Lenen

De wetgeving voorziet niet dat de preventie-adviseur de maatregelen die hij aan de werkgever heeft voorgesteld, meedeelt aan de klager. Sommigen zijn bereid die conclusies te bezorgen, andere weigeren dat en seponeren het dossier zonder de betrokken persoon daarvan op de hoogte te brengen. De klager is dientengevolge de eerste persoon die kan nagaan of de voorgestelde maatregelen gepast zijn, in de veronderstelling dat de feiten opgehouden zijn, ofwel kan hij de klacht laten verder zetten. We kunnen ons bijgevolg afvragen hoe de betrokkene kan nagaan of de werkgever de aanbevelingen uit het verslag heeft gevolgd. Zij werden niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen ter inzage bij de griffie van de Senaat. Op het terrein blijken de handelwijzen van de preventieadviseurs uiteen te lopen. Het wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Molenbeek. Zodra de gespecialiseerde preventieadviseur klaar is met zijn verslag na een klacht van het slachtoffer, bezorgt hij zijn conclusies aan de werkgever, de directeur of een andere verantwoordelijke persoon.

Tot uw dienst geniet als pilootproject steun in het kader van het Contract voor Economie en Tewerkstelling. De werkgever is trouwens niet verplicht deze voorstellen te volgen, zij hebben slechts een advieswaarde ten zijne opzichte. In dit opzicht is dit document enkel bestemd voor de werkgever.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.