Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een on line spreekwoordenboek Nederlands Japans en Japans Nederlands
  Kosten die u moet betalen als u een lening met vaste rente vervroegd aflost
  Maar als de hypotheekrente stijgt zult u relatief weinig betalen

In de administratie van de Belgische sapfabriek is een grootboekrekening aangetroffen duidend op een dollarrekening ten name van de fabriek in Zuid-Amerika.

Grootboek Lening

In de administratie van de Belgische sapfabriek is een grootboekrekening aangetroffen duidend op een dollarrekening ten name van de fabriek in Zuid-Amerika. Administratief gezien zijn deze stortingen op de rekening van de sapfabriek bij Spaarkrediet verantwoord als een schuld van die fabriek aan 'Alias'. Een groot deel van de jaarlijkse belastingwetgeving wordt gepresenteerd in het zogenaamde Belastingplan.

Daarnaast kunnen zij via de rekening ook lenen en sparen. In totaal is er door de Belgische sapfabriek voor een bedrag aan Bfr 21. Op 19 september 1990 is bij Spaarkrediet een spaarrekening geopend ten name van een familielid van Sapman. Gelet op het spaartegoed van Sapvrouw lijkt het onwaarschijnlijk dat zij de overige stortingen uit eigen middelen in de fabriek heeft gestort. Op school leerden we dat Bonifatius in 754 te dokkum Fr. MiljoenennotaDe Miljoenennota is een algemene toelichting op de inkomsten en de uitgaven in de rijksbegroting. De stortingen werden als schuld aan Sapvrouw verantwoord. De administratie bevat een veelvoud aan onbekende stortingen. Dit bedrag is eveneens gestort op genoemd rekeningnummer. Provincies en gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid voor de uitvoering van hun taken. Dat betekent dat de instellingen rente krijgen van het Rijk over het geld dat wordt aangehouden.

De ontvangen gelden zouden onder andere zijn gestort op een borgrekening van 'Alias'. In de administratie van de sapfabriek is de rekening-courant van Sapvrouw verantwoord. Deze rekening heeft gediend als pand voor het kaskrediet verstrekt aan de Belgische sapfabriek door Spaarkrediet.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.