Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een on line spreekwoordenboek Nederlands Japans en Japans Nederlands
  Het programma omvat de rentepercentages vanaf 1934
  Dat kan via de Regeling Durfkapitaal in de volksmond bekend als de tante Agaath lening

In Schooljournaal staat een artikel over ervaringen met Lumpsum.

Lump Sum Financiering

Bernadette de Munk wordt toegelicht hoe dat in z'n werk gaat. Minister Plasterk maakte onlangs bekend dat de huidige regelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn verlengd. De resultaten van deze monitor zijn inmiddels bekend. Ecorys heeft een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en GMR. Het betreft onder andere aanpassingen vanuit het 'Convenant schoolleiding kleine basisscholen'. Per 1 januari 2008 zijn voor de hele onderwijssector in Nederland nieuwe regels van kracht geworden voor verslaglegging. Het blad Project en Interieur publiceerde een verslag van de conferentie.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.