Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Alex BeleggersbankAlex voor de beginnende tot de gevorderde belegger
  De vaste rentevoet is hoger dan een variabele rentevoet
  Nieuws pensioenvormen informatie over vut regelingen en flexibele pensioenen

In Nederland werd deze gouden munt, gulden genoemd.

Zilveren Gulden

Bovendien wordt in onze wereld de maatschappelijke samenhang bedreigd door spanningen tussen bevolkingsgroepen. Nieuwtjes, nieuwsberichten en foto's over het Koningshuis. Lees meer in Dagblad voor West-Friesland en de Enkhuizer Courant van donderdag 23 februari. In de troonrede staat welk de regering voor beleid het komende jaar gaat voeren. De achterzijden van beide munten vertonen het gekroonde Nederlandse wapen. Moeder en dochter, Juliana en Beatrix, zijn samen afgebeeld. Op Prinsjesdag leest de Koningin de troonrede voor. Floris is de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Ook was er nog geen randschrift of kartelrand op aangebracht.

Het is mogelijk dat het staatshoofd weigert te ondertekenen, er ontstaat dan een groot probleem. Deze munten kunnen nog wel worden ingeleverd bij de Koninklijke Nederlandsche Munt. Ze toont belangstelling en laat zien dat ze zich betrokken voelt bij de mensen die het leed is overkomen.

Ook bij nationale rampen, zoals de Bijlmermeerramp, de vuurwerkramp in Enschede en de ramp in Volendam komt de Koningin om zich op de hoogte brengen van de gang van zaken. Allen die deze jaren met mij hebben meegewerkt, in tal van functies, hebben ook het ambt mede gedragen en de ruimte geschapen waarin het koningschap kon worden vervuld. Het kwartje of 25 centstuk bestaat nog niet zo lang als denominatie. De bruid ging gekleed in een abrikooskleurig jurkje met jasje vervaardigd door Lidy de Joode.

Maar voor een samenleving is het juist van groot belang dat dankbaarheid wordt uitgedrukt, in welke vorm dan ook. De kerkelijke inzegening is op zaterdag in de Grote Kerk in Naarden. Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door burgemeester Rehwinkel van Naarden.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.