Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bent u van plan om uw huis te gaan verbouwen. Een moderne keuken een grote serre of misschien w
  Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking
  LenenGeld nodig autofinanciering een verbouwing een lening

Ik sluit lenen niet altijd uit, maar uw opvatting snijdt beslist geen hout.

Acme Lux O Rente

Voor alle beleggingsfondsen met een beursnotering in Nederland die Postbank aanbiedt is een financiŽle bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Het enige in Nederland verkrijgbare aandelenfonds dat belegt in de Baltische staten behaalde de Top-5 van april. Uw spaarsaldo is dus helemaal beschermd, maar het effectendepot niet.

Of u juist daarom uw positie moet spreiden over meerdere banken, lijkt mij zeer overdreven. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Die is op brengen zolang je goed verdient, maar ook daar komt weleens de klad in. Ik sluit lenen niet altijd uit, maar uw opvatting snijdt beslist geen hout. De fondsen zijn onder te verdelen in aandelen, obligaties en vervolgens wereldwijd, Europa of de VS.

Bekijk het koersenoverzicht en download het prospectus. De Nederlandsche Bank DNB zorgt voor de terugbetaling en slaat de kosten om over de banken.

De beheervergoeding en overige kosten zijn niet hoger dan de kosten die u zou betalen bij de andere bank. Als iemand na de uitkering, nog steeds een vordering op zijn bank heeft, kan hij die indienen bij de curator. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Per 1 mei zijn de Baltische staten, de voormalige Sovjetlanden Estland, Letland en Litouwen toegetreden tot de EU.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.